...:::خيالی هست:::...

بدون شرح!                            

                                    کاشکی من عروســـکی بودم بـــــرات

                                    کاشکی هر جا که بودی بودم باهــــات

                                    کاشکی من می خنديدم با خنده هات

                                    کاشکی گريه ام می گرفت باگريه هات

                          هر کی ميگه خیـــالـــــــــی نيست دروغ ميگه خيــاليه

                          هر کی ميگه جات خالی نيست دروغ ميگه جات خاليه

                                  خيلی هم خياليه ، خيلی هم جات خاليه

                         کی ميگه خيالی نيست؟ کی ميگه جات خالی نيست؟

                                        با تو می مونم ، بی تو می ميــــرم

                                        بی تو می سوزم ، آتيش می گيرم

                                                خودم به پات می مونم

                                                پای چشمات می مونم 

                                                   بذار بگن ديوونه ام

از گفتن نام شاعر و خواننده ی اين ترانه معذورم!

   + سید مهدی طباطبایی - ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٢/۱٢