مرا کسی نساخت،خدا ساخت

بادروداين بار با کاری متفاوت تر از هميشه آمدم تا شايد بيشتر نظر شما را جلب کند...

دکتر علی شريعتی:

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد!

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت

ولی بسيار مشتاقم

که از خاک گلويم سوتکی سازد

گلويم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازيگوش

و او يکريز و پی در پی

دم گرم خوشش را بر گلويم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد

بدين سان بشکند در من

سکوت مرگبارم را ...

sa M ahdi

   + سید مهدی طباطبایی - ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٢۸