...::::دو ساله شدم::::...

سلام.سه شب از تولد دو سالگی وبلاگم می گذره و من فرصتی يافتم تا باز هم به خود ببالم که روزهای خوشی و نا خوشی ام را در کنار شما بودم و با شما خنديدم و گريستم.

خوشحالم که دوستانم منو تنها نگذاشتند و هميشه گرمای دستانشان را روی شانه هايم احساس می کردم.

اميدوارم در آغاز سومين سال با هم بودن به بهتر بودن با او بودن برسم،هر چند که او هميشه با من است...

اين روزها روزهای جشن و شادی است.اول بمناسبت ميلاد حضرت پيامبر اعظم و ديگری که دقايقی بيشتر از او نمی گذرد و آن عضويت ايران در باشگاه اتمی دنياست که يکی ديگر از افتخارات ايرانيان در دنياست.پس همه ی اينها مبـــــــــــــارکه.

لحظه ی به تو رسيدن

لحظه ی به تو رسيدن يه تولـــــــــــــد دوباره س

شهر چشم تو رو داشتن يه غروب پر ستاره اس

خواستن دستای گرمت مث ماجــــــــرا می مونه

برق الماسای چشمت مث کيميـــــــــا می مونه

اگه تو قسمت من شی می زنـــــــم يه رنگ تازه

اسم من کنار اسمت قصر خوشبختی می سازه

تو ور هر کی داشته باشه میره تا قله ی خورشيد

با تومی شه غصه ها روبه زلال چشــــــمه بخشيد

زير چتر لمس دستات می شه تا خدا رهــــــا شد

می شه رفت تا آسمونا شايد اون بالا خـــــدا شد

با تو غم رنگی نداره زندگـــــــــــــــــــی شهرفرنگه

از تو قاعه ی نگاهت رنگ غصـــــــــــــــه ام قشنگه

سهم هر کسی که باشی خوش يه حال روزگارش

پاييز و زمستوناشم می شه هم رنـــــــــگ بهارش

شعله ی آتيش چشمات يه چراغــــــــــونی زيباس

لحظه ی به تو رسيدن بهترين لحظــــــــه ی دنياس

شاعر اين شعر زيبا:مريم حيدرزاده

/ 6 نظر / 6 بازدید
مانی

سلام/مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارکه/ايشاالله جشن ۱۰۰۰سالگی

مانی

چقدر اينجا خلوته!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ميلاد

ايولللللللللللل به تو و وبلاگت

ميلاد

اميدوارم ۱۰۰ساله شی

اهورا

دمتون گرم حالیدیم ایشاالله ۱۰۰ سال به این سالا