من همونی ام که بودم...

اين روزهای پاييز داره به سرعت ميگذره و به روزهای پايانی خود نزديک ميشه.

در آخرين روزهای آبان يعنی بيست و نهم روز تولد مريم حيدرزاده شاعر بيست و نه ساله کشورمان بود که به او و بهاره رهنما و علی صادقی دو عزيز ديگر که در اين روزهای سرد پاييز سالروز تولدشونه تبريک ميگم و همچنين به يکی از دوستان خوبم که ماه آذری است تبريک و بهترينها رو برايش آرزو می کنم.07.gif

در وبلاگ هوای تازه چند خبر بد در مورد دو هنرمند موسيقی که خيلی منو متاثر کرده نوشتم.

امروز يک شعر ناب از کسی که ترانه ها و صدايش برايم عزيزند خواهم نوشت.

من همونی ام که بودم...

خودمو گول ميزدم توی دو رنگی

 نمی خواستم ببينم دل سنگی

میديدم داشــتی يواش يواش میرفتی

اما خواستم خوش باشی توی زرنگی

هی میگفتم دلخوش فردا ميمونم

واسه خوندن تو بودی تنها بهــونم

هی ميگفتم به خودم همش خياله

همه اين حرفها يه شوخيه ميدونم

تو چشمات برقی نبود مثل گذشته

تازه فهميدم از اين حرفــها گذشته

من همونی ام که بودم تو داری عوض ميشی

من همونی ام که بودم تو داری عوض ميشی

  

/ 0 نظر / 7 بازدید